Σάββατο, 25 Ιουλίου 2015

Το πρόγραμμα Interreg Med για τους Δήμους

Ράλλης Γκέκας, Δρ Οικονομικών ΟΤΑ
Το Interreg Med[1] είναι ένα πολύ ενδιαφέρον πρόγραμμα που καλύπτει το σύνολο της Ελληνικής επικράτειας. Η πρόσκληση αναμένεται να ανοίξει την 1ηΣεπτεμβρίου 2015. Για το λόγο αυτό θεωρήσαμε απαραίτητη την συνοπτική παρουσίαση που ακολουθεί, ώστε οι δήμοι που ενδιαφέρονται να αρχίσουν να προετοιμάζονται. 
Ο ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Ο γενικός στόχος του προγράμματος Interreg MED είναι η προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης στην περιοχή της Μεσογείου μέσω:
  • της προώθησης καινοτόμων ιδεών και πρακτικών
  • μιας λογικής χρήσης των πόρων
  • της κοινωνικής ολοκλήρωσης