Κυριακή, 23 Αυγούστου 2015

Γιατί συμφέρει να ιδρύσεις εταιρεία στη Βουλγαρία;

  • Έχει το χαμηλότερο κόστος ίδρυσης εταιρείας στην ευρωπαϊκή ένωση.
  • Χαμηλή φορολογία φυσικών και νομιμκών προσώπων 10% (Flat Tax)
  • Φόρος μερισμάτων 5%