Τρίτη, 16 Ιουνίου 2015

Κοινοβουλευτική δραστηριότητα του Β.Οικονόμου

Προς: Υπουργό Εθνικής Άμυνας


Θέμα: Αποκατάσταση της ασφαλιστικής αδικίας που προκάλεσε ο Ν.3865/2010 στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων που εισήχθησαν τα έτη 1990 έως 1992.

Κύριε Υπουργέ,
Με την ψήφιση του Νόμου 3865/2010 διαμορφώθηκε το νέο ασφαλιστικό καθεστώς για τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων αυξάνοντας τα έτη παραμονής τους στα 40 έτη (35 πραγματικά και 5 πλασματικά). Λόγω της μεγάλης χρονικής αύξησης που αποφασίστηκε, ορθώς ο νομοθέτης όρισε μια αναλογική μεταβατική περίοδο προσαρμογής για υπηρεσιακούς, κοινωνικούς και ηθικούς λόγους. Η περίοδος αυτή συνεπαγόταν την προσθήκη ενάμισι έτους παραμονής στην πραγματική στρατιωτική υπηρεσία, ανά έτος, από τους καταταγέντες από το 1986 μέχρι το 1989, πλέον της 25ετίας. 


Με την επιλογή του 1989 ως τελευταίο έτος της ευνοϊκότερης αυτής ρύθμισης που χαρακτηρίζεται μεταβατική, πραγματοποιήθηκε μια αυθαίρετη κατά τη γνώμη μας διαίρεση για πρώτη φορά των λεγόμενων παλαιών ασφαλισμένων, όπως αποκαλούνται οι ασφαλισμένοι πριν το 1992. Με τον τρόπο αυτό εξαιρέθηκαν και στελέχη που είχαν καταταγεί το 1990, είχαν επομένως συμπληρώσει 20ετία κατά την ψήφιση του 3865/2010 και άρα είχαν ώριμα συνταξιοδοτικά δικαιώματα, τα οποία ανετράπησαν από τον αυθαίρετο αυτό διαχωρισμό. Η μεταβατική αυτή περίοδος, 9 μήνες μετά την ψήφιση του 3865 καταργήθηκε μετά την έκδοση σχετικής διαταγής του ΓΕΕΘΑ με την οποία και δόθηκε η δυνατότητα συνταξιοδότησης στα Στελέχη με τη χρήση του πλασματικού χρόνου στην 25ετία για τα έτη κατάταξης 1986 έως 1989, χωρίς όμως να υπάρξει ανάλογη νομοθετική ρύθμιση, ώστε να συμπεριλάβει και τους εισαχθέντες τα έτη 1990 έως 1992 και να θεραπευτεί κατ’ αυτόν τον τρόπο ο αυθαίρετος διαχωρισμός της μέχρι τότε ενιαίας κατηγορίας ασφαλισμένων. Με την αβλεψία αυτή δημιουργήθηκε μια τεράστια διαφορά στην χρονική υποχρέωση παραμονής στις Ένοπλες Δυνάμεις που φτάνει μεταξύ στελεχών που απείχαν μόλις 6 μήνες στην ημερομηνία κατάταξής τους να φτάνει μέχρι και 10 χρόνια στην ημερομηνία συνταξιοδότησής τους.
Όπως θα αντιλαμβάνεστε και εσείς η αβλεψία αυτή του νομοθέτη δεν μπορεί να διαιωνίζεται επ’ αόριστον. Θεωρούμε ότι πρέπει άμεσα να κατατεθεί νομοθετική ρύθμιση που θα άρει την αδικία σε βάρος των ασφαλισμένων στελεχών που εισήχθησαν τα έτη 1990 έως 1992, που για πρώτη φορά σε σειρά νομοθετημάτων για την ασφάλιση και την συνταξιοδότηση των πολιτών ανατρέπει την καθιέρωση παλαιού και νέου ασφαλισμένου, εντάσσοντας τα στελέχη αυτά στους νέους ουσιαστικά ασφαλισμένους.

Κατόπιν όλων αυτών,

Ερωτάστε:

  1. Σκοπεύετε να επεξεργαστείτε νομοθετική ρύθμιση για άρση της αδικίας που προκάλεσε ο Νόμος 3865/2010 στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων που εισήχθησαν τα έτη 1990 έως 1992;


Προς: Υπουργό Εθνικής Άμυνας

Θέμα: Χορήγηση απαλλαγών μετά από εκτέλεση 24ωρης υπηρεσίας στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων

Κύριε Υπουργέ,


Σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό καθεστώς οι  στρατιωτικοί που εκτελούν 24ωρη υπηρεσία διανυκτερεύσεως τις καθημερινές δικαιούνται απαλλαγή την επόμενη εργάσιμη ημέρα και όσοι εκτελούν την ως άνω υπηρεσία Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή και τις επίσημες αργίες δικαιούνται απαλλαγή οποιαδήποτε ημέρα εντός της επόμενης εβδομάδας . Η διάρκεια της απαλλαγής του στρατιωτικού προσωπικού από υπηρεσία είναι 24ωρη και αφορά απαλλαγή από όλες τις δραστηριότητες της επόμενης ημέρας. Στην πραγματικότητα όμως, τα στελέχη των ΕΔ απαλλάσσονται την επόμενη εργάσιμη ημέρα, μόνον κατά 8 ώρες καθότι καθημερινά εργάζονται επί 8ώρου στα πλαίσια των 40 ωρών εργασίας την εβδομάδα. Κατά συνέπεια η απαλλαγή μετά την εκτέλεση 24ωρης υπηρεσίας μολονότι θεωρείται 24ωρη, στην πράξη απαλλάσσει το στρατιωτικό προσωπικό μόνο για τις 8 ώρες του πρωινού της εργάσιμης ημέρας. Επίσης για τις 24ωρες υπηρεσίες που εκτελεί το στρατιωτικό προσωπικό Σάββατο, Κυριακή και επίσημες αργίες απαλλάσσεται στην ουσία μόνο επί 8ώρου εντός της επόμενης εβδομάδας, έχοντας εργαστεί επί 24ώρου (τρία (3) 8ωρα) κατά την διάρκεια αργίας (ημέρας πέραν του 5νθημέρου). Επισημαίνουμε δε ότι το προσωπικό των ΕΔ λόγω της ιδιαίτερης φύσης του έργου του, απασχολείται διαχρονικά πέραν του κανονικού ωραρίου σε πλήθος δραστηριοτήτων (υπηρεσίες, ασκήσεις, εκπαιδεύσεις, εκδηλώσεις, αντιπροσωπείες κτλ) για τις οποίες δεν αμείβεται υπερωριακά αλλά και ούτε κάποια άλλη μέριμνα έχει ληφθεί. 
Με δεδομένο ότι η οικονομική αποζημίωση των στελεχών για τις πραγματικές υπερωρίες που πραγματοποιούν δεν είναι εφικτή λόγω έλλειψης πόρων πιστεύουμε ότι πρέπει να καθιερωθούν άλλου τύπου «αμοιβές» όπως είναι για παράδειγμα η καθιέρωση απαλλαγών ούτως ώστε να διασφαλίζεται κατά το δυνατόν και σύμφωνα πάντα και με τις ανάγκες των Μονάδων, η θεσμοθετημένη 40ωρη εβδομαδιαία υπηρεσία. Η ανταμοιβή αυτή είναι καθ’ όλα δίκαιη, δεν επιβαρύνει οικονομικά τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και θα συντελέσει κατά την γνώμη μας στην βελτίωση του ηθικού των στελεχών που έχει υποστεί πλήγμα από τις μεγάλες μειώσεις στις αποδοχές τους. Κατόπιν όλων αυτών,
Ερωτάστε: 

1. Προτίθεστε να θεσμοθετήσετε την καθιέρωση χορήγησης 2 απαλλαγών για κάθε 24ωρη υπηρεσία που εκτελείται από Δευτέρα έως Παρασκευή, προκειμένου να καλυφθούν οι επιπλέον 16 ώρες εργασίας που εργάζονται τα στελέχη των ΕΔ ;
2. Προτίθεστε να θεσμοθετήσετε την καθιέρωση χορήγησης 3 απαλλαγών για κάθε 24ωρη υπηρεσία που εκτελείται Σάββατο Κυριακή και επίσημες αργίες, προκειμένου να καλυφθούν πραγματικά τα τρία 8ωρα (24 ώρες συνολικά) που εργάζεται το στρατιωτικό προσωπικό τις ημέρες αυτές, ημέρες μεγάλης βαρύτητας καθώς αφορούν εργασία πέραν του 5νθημέρου και των προβλεπόμενων 40 ωρών την εβδομάδα.
3. Προτίθεστε να θεσμοθετήσετε την καθιέρωση χορήγησης απαλλαγής από την εργασία (σε ωριαία βάση) για τις συνολικές ώρες εργασίας - απασχόλησης πέραν των 40 ωρών την εβδομάδα.


 Προς: Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Θέμα: Καταβολή Οικογενειακών Επιδομάτων ΟΓΑΚύριε Υπουργέ,

Έντονη ανησυχία και προβληματισμό επικρατεί στους δικαιούχους των οικογενειακών επιδομάτων του ΟΓΑ από τη μη καταβολή τους. Παρά τις μεγαλόστομες διακηρύξεις της κυβέρνησης για κοινωνική αλληλεγγύη και στήριξη των ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων, βλέπουμε μια διαρκή αναβλητικότητα απέναντι στους  δικαιούχους των οικογενειακών επιδομάτων του ΟΓΑ. Κατόπιν αυτών

Ερωτάστε:

  1. Πότε πρόκειται να καταβληθούν τα οικογενειακά επιδόματα του ΟΓΑ;
  2. Δεσμεύεστε και εγγυάστε για την προβλεπόμενη καταβολή των επιδομάτων στους δικαιούχους τους;  
 Προς: Υπουργό Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
         Υπουργό Εσωτερικών και
         Υπουργό Υγείας

Θέμα: Διερεύνηση αναφορικά με την πυρκαγιά στο ΚΔΑΥ Νέας Ζωής Ασπροπύργου

Κύριοι Υπουργοί,
Για πέμπτη μέρα μαίνεται η πυρκαγιά που ξέσπασε στις 6 Ιουνίου στο Κέντρο Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (Κ.Δ.Α.Υ.) στη Νέα Ζωή Ασπροπύργου. Μια πυρκαγιά που, παρά τις φιλότιμες προσπάθειες των στελεχών του Πυροσβεστικού Σώματος για την αντιμετώπισή της, προκαλεί επί μέρες την έκλυση τοξικού νέφους, λόγω της καύσης των ανακυκλώσιμων υλικών που φιλοξενούνταν στο Κ.Δ.Α.Υ. 
Παρότι ήταν εμφανές από την πρώτη στιγμή ότι το νέφος θα δημιουργήσει κινδύνους για την ασφάλεια και την υγεία των πολιτών, παρατηρούμε μια δραματική ολιγωρία των αρμόδιων υπηρεσιών στην παροχή πληροφόρησης του κοινού. Παράλληλα, τίθενται ισχυρά ερωτηματικά για τις ευθύνες των αρμοδίων υπηρεσιών ως προς τους λόγους που οδήγησαν στο ατύχημα που σήμερα προκαλεί ανησυχία για τη ρύπανση του περιβάλλοντος και τη δημόσια υγεία συνολικά στο Λεκανοπέδιο και ιδίως στην ήδη επιβαρυμένη περιοχή της Δυτικής Αττικής. Τη στιγμή μάλιστα που ανάλογες μονάδες (Κ.Δ.Α.Υ.) αποτελούν βασικό πυλώνα της νέας «αριστερής» πολιτικής διαχείρισης των απορριμμάτων της Αττικής που έχει εγκαινιάσει η κα Δούρου.

Κατόπιν αυτών

Ερωτάστε:

  1. Ποιοι έλεγχοι είχαν πραγματοποιηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες για τον εξοπλισμό σε μέσα πυροπροστασίας και πυρόσβεσης και τις προβλέψεις αντιμετώπισης ανάλογων ατυχημάτων στο Κ.Δ.Α.Υ.;
  2. Έχει υπάρξει ήδη εντολή για ανάλογους ελέγχους στις υπόλοιπες δομές διαχείρισης ανακυκλώσιμων υλικών στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής για να αποφευχθούν ανάλογα ατυχήματα στο μέλλον;
  3. Ποιες πρωτοβουλίες έχετε πάρει ως κυβέρνηση για την έγκαιρη και αξιόπιστη ενημέρωση των πολιτών σχετικά με τους κινδύνους από το τοξικό νέφος της πυρκαγιάς;
  4. Έχετε ήδη ζητήσει ελέγχους που να διασφαλίζουν την δημόσια υγεία σε μονάδες που παράγουν τρόφιμα ή εκτρέφουν ζώα στην περιοχή που πλήττεται από την πυρκαγιά;

Προς: Υπουργό Εθνικής Άμυνας

Θέμα: Συνυπηρέτηση συζευγμένων στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων

Κύριε Υπουργέ,

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 (Συνυπηρέτηση Συζύγων) του ΦΕΚ τ. Β’ 1631/01-07-2013 αναφέρονται οι προϋποθέσεις για τη συνυπηρέτηση συζευγμένων στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων. Όπως μας ενημερώνουν όμως στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων δεν υπάρχει καμία αναφορά ότι καθορίζεται κοινή ημερομηνία μετάθεσης συζευγμένων στελεχών των ΕΔ με αποτέλεσμα όπως καταλαβαίνετε οι ημερομηνίες μεταθέσεων πολλές φορές να απέχουν μεταξύ τους ακόμα και αρκετούς μήνες. Εύλογα λοιπόν δημιουργούνται πολλά προβλήματα στις οικογένειες των στρατιωτικών και διαταράσσεται επιπρόσθετα και άδικα ο ούτως ή άλλως διαταραγμένος από τις συνεχείς μεταθέσεις οικογενειακός βίος. Πέραν αυτών σημαντικά προβλήματα προκαλεί η πρόβλεψη του νόμου ότι «ως τόπος συνυπηρέτησης νοείται Μονάδα ή Υπηρεσία των Ενόπλων Δυνάμεων, που εδρεύει κατ’ αρχάς σε ίδια περιφερειακή ενότητα και όπου αυτό δεν είναι εφικτό σε όμορη περιφερειακή ενότητα» και «οι γυναίκες στελέχη των ΕΔ που επιστρέφουν από άδεια κύησης – τοκετού, τοποθετούνται στον τόπο προτίμησής τους, εφόσον υπάρχει κενή οργανική θέση, άλλως σε όμορη , όπου και δύνανται να παραμείνουν για πέντε έτη, εφόσον το επιθυμούν». Υπάρχουν όμως όπως γνωρίζετε όμορες περιφερειακές ενότητες που απέχουν μεταξύ τους πολλά χιλιόμετρα και σε περίπτωση μεταθέσεων σε αυτές, το αποτέλεσμα είναι να ταλαιπωρούνται τα στελέχη με τις καθημερινές μετακινήσεις πολλών χιλιομέτρων ενώ δεν είναι λίγες οι φορές που χρειάζονται και δύο κατοικίες. Ένα παράδειγμα Όμορων Περιφερειακών Ενοτήτων είναι το ένα στέλεχος είναι να υπηρετεί στην Ορεστιάδα ( Περιφερειακή Ενότητα Έβρου) και το άλλο στην Κομοτηνή ( Περιφερειακή Ενότητα Ροδόπης) οι οποίες πόλεις απέχουν μεταξύ τους 163 χλμ ,πάνω δηλαδή από 2 ώρες. Όπως αντιλαμβάνεστε και εσείς , αυτό δεν είναι συνυπηρέτηση αλλά ταλαιπωρία.
Κατόπιν όλων αυτών και με δεδομένο ότι το Σύνταγμα της χώρας αναφέρει ρητά ότι η οικογένεια, ο γάμος, η μητρότητα και η παιδική ηλικία τελούν υπό την προστασία του Κράτους


Ερωτάστε:
  1. Προτίθεστε να καθορίσετε κοινή ημερομηνία εκτέλεσης μετάθεσης συζευγμένων στελεχών των ΕΔ τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό, για να μην δημιουργούνται επιπρόσθετα προβλήματα και αναστάτωση στην οικογενειακή τους ζωή ή να είναι η ελάχιστη δυνατή με μέγιστο χρόνο επί παραδείγματι τις δεκαπέντε ημέρες;
  2. Προτίθεστε να προβείτε σε τροποποίηση ώστε τόπος συνυπηρέτησης να νοείται Μονάδα ή Υπηρεσία ΕΔ που υπηρετεί ο άλλος σύζυγος που εδρεύει μόνο σε ίδια περιφερειακή ενότητα με τη Μονάδα ή Υπηρεσία που υπηρετεί ο άλλος σύζυγος και σε απόσταση όχι μεγαλύτερη των 20 χιλιομέτρων ώστε να μη δημιουργούνται προβλήματα στις μετακινήσεις των στελεχών;  
  3. Πως μπορούν να προστατευθούν τα ενδιαφερόμενα στελέχη σε περιπτώσεις καθυστέρησης η μη υλοποίησης συνυπηρέτησης; 
 «Στη βάσανο της αναμονής για 2 μήνες ακόμα οι άνεργοι»

Σε απάντηση της ερώτησης (Αρ. Πρωτ. 2364/07-05-2015) που κατατέθηκε από τον Βουλευτή Επικρατείας της ΝΔ, Βασίλη Οικονόμου και το σύνολο των Βουλευτών του Τομέα Εργασίας της ΝΔ, αναφορικά με την ακατανόητη και αδικαιολόγητη καθυστέρηση των προγραμμάτων για ανέργους, η Αναπλ. Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, κα Αντωνοπούλου μας ενημέρωσε ότι τα προγράμματα «Προώθηση της Απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα έτους 2014-2015»,«Επιταγή Εισόδου για νέους ηλικίας από 25 έως 29 ετών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας»,«Επιταγή Εισόδου για νέους από 18 έως 24 ετών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας», βρίσκονται σε φάση υλοποίησης.
Το πρόγραμμα «Κλαδικά Προγράμματα “Youth Guarantee”» ανασχεδιάστηκε και αναδιαρθρώθηκε. Το πρόγραμμα «Eπαγγελματική κατάρτιση, απόκτηση εργασιακής εμπειρίας & πιστοποίηση προσόντων για ενδυνάμωση των δεξιοτήτων ανέργων ηλικίας 18-29 ετών στον τουρισμό», βρίσκεται σε εκκρεμότητα. Τέλος, το πρόγραμμα  «Ανάκληση επιταγής ανέργων σε τομείς οικονομικής δραστηριότητας με υποχρεωτική εγγυημένη απασχόληση» απεντάχθηκε και θα επανενταχθεί, επανασχεδιασμένο εντός διμήνου και αυτό γιατί όπως η ίδια αναφέρει στην απάντηση της το συγκεκριμένο πρόγραμμα «δεν εξασφάλιζε στους ανέργους τα μέγιστα δυνατά οφέλη για τέσσερις βασικούς λόγους : Πρώτον, η κατανομή των κονδυλίων γινόταν προς όφελος των Παροχών Κατάρτισης (75% των κονδυλίων) και όχι των ανέργων (25%). Δεύτερον ο σχεδιασμός του προγράμματος προέβλεπε ως κόστος κατάρτισης και πρακτικής άσκησης το ποσό των 5.400 ευρώ για κάθε άνεργο, όταν σε άλλα αντίστοιχα προγράμματα ο μέσος όρος του κόστους του παρόχου δεν υπερέβαινε τα 1600 ευρώ ανά άνεργο. Τρίτον, οι άνεργοι διοχετεύονταν, κατά κύριο λόγο (62%), στον κατασκευαστικό τομέα με αποτέλεσμα τη στρεβλή κατανομή των κονδυλίων. Τέταρτον, η πρόβλεψη κατάρτισης και πρακτικής άσκησης για τόσο ευρύ φάσμα ηλικιών ανέργων με τόσο ριζικά και διαφορετικά χαρακτηρίστηκα  και ανάγκες, καθιστούσε το πρόγραμμα άστοχο και αναποτελεσματικό».
Τη στιγμή που οι δείκτες της ανεργίας υποχωρούσαν (από 27% στο 25%, Δεκέμβριος 2014), η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ επιλέγει να καθυστερήσει την υλοποίηση προγραμμάτων για ανέργους που θα έδιναν μια περαιτέρω ανάσα στο μεγάλο πρόβλημα της ανεργίας. Θα αναμένουμε το χρονικό όριο που έθεσε η Αναπλ. Υπουργός για τον επανασχεδιασμό και την υλοποίηση των νέων προγραμμάτων για να διαπιστώσουμε αν άξιζε τον κόπο αυτή η νέα καθυστέρηση για χιλιάδες ανθρώπους που περίμεναν αυτά τα προγράμματα.

Ο Βουλευτής Επικρατείας της ΝΔ, Βασίλης Οικονόμου, δεσμεύεται να παρακολουθεί την εξέλιξη του όλου θέματος και να βρίσκεται σε επικοινωνία με τους αρμόδιους φορείς και αν χρειαστεί θα επανέλθει για να βεβαιωθεί ότι θα ολοκληρωθούν οι απαραίτητες διαδικασίες έτσι ώστε να συμβάλλουν, τα νέα προγράμματα στην αντιμετώπιση της μάστιγας της ανεργίας.


ΔΕΛΤΙΟ  ΤΥΠΟΥ

Κλιμάκιο του Τομέα Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας της ΝΔ αποτελούμενο από τον Υπεύθυνο του Τομέα, Βουλευτή Επικρατείας Βασίλη Οικονόμου και το Βουλευτή Μαγνησίας Χρήστο Μπουκώρο,  και τα στελέχη του τομέα Αδαμάντιο Γάκη και Αλέξανδρο Αρβανιτάκη, επισκέφθηκε τον Σύνδεσμο Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (Σ.Ε.Τ.Ε), στο πλαίσιο του κύκλου επαφών και ανταλλαγής απόψεων και καταγραφής προβληματισμών με τους Κοινωνικούς Εταίρους.
Η συζήτηση με τον Πρόεδρο του Συνδέσμου κύριο Ανδρέα Ανδρεάδη ήταν εποικοδομητική και συζητήθηκαν κρίσιμα θέματα τα οποία επηρεάζουν άμεσα την βαριά βιομηχανία της χώρας, τον ελληνικό τουρισμό. Πιο συγκεκριμένα τέθηκαν επί τάπητος οι τρόποι που μπορεί να συμβάλει ο τουρισμός στην αντιμετώπιση της ανεργίας. Οι εκπρόσωποι του Σ.Ε.Τ.Ε. εξέφρασαν την αγωνία τους για τις επιπτώσεις που θα έχει στην ανταγωνιστικότητα του τουριστικού προϊόντος η αύξηση του ΦΠΑ στη διαμονή και στην εστίαση.  

Με αφορμή τη συνάντηση ο Υπεύθυνος του Τομέα Βασίλης Οικονόμου δήλωσε:
Ήταν μία πολύ σοβαρή  ενημέρωση για τα όσα γίνονται στη λεγόμενη " βαριά" βιομηχανία της χώρας , τον ελληνικό τουρισμό. Την ώρα που η ύφεση βαθαίνει και η οικονομική ασφυξία σφίγγει την ελληνική οικονομία , ο τουρισμός μας μπορεί και πρέπει  να λειτουργήσει σαν ατμομηχανή της χώρας. 
Ασφαλώς και οι προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ για αύξηση του ΦΠΑ είναι εκτός πραγματικότητας.  Η ΝΔ ξεκαθαρίζει  ότι είναι δίπλα στους εργαζόμενους και στις επιχειρήσεις του τουρισμού και θα τους προστατέψει από κάθε σκέψη λεηλασίας που σχεδιάζει η δήθεν "αριστερή" κυβέρνηση. Η τουριστική βιομηχανία θα πρέπει να προστατευθεί, ειδικά στην κρίσιμη αυτή συγκυρία που περνάει η χώρα . Η "αριστερή " κυβέρνηση  ας αφήσει τα επικοινωνιακά τερτίπια. Κάτω τα χέρια από τον ελληνικό τουρισμό.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.